Про нас

Агенція регіонального розвитку (АРР) – установа, для об’єднання зусиль влади, бізнесу та громади, формування партнерства між ними, для забезпечення сталого регіонального розвитку.

Наглядова рада складається з 6 осіб
Виконавчим органом  в Агенції виступає  Директор
Команда складається з 4 осіб

АРР ЛО – це

 • Команда експертів
 • Проєктний офіс
 • Аналітичний центр
 • Майданчик для співпраці влади, бізнесу та громади

Основними функціями агенції є:

 • проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Львівської області, подання ОДА пропозицій щодо шляхів їх розв’язання;
 • вивчення досвіду інших держав щодо реалізації регіональної політики та підготовка пропозицій щодо використання позитивного досвіду в регіоні;
 • сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у: реалізації суб’єктами регіонального розвитку регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;
 • підвищенні інвестиційної привабливості Львівської області, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;
 • створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку регіону;
 • участь у: проведенні моніторингу стану виконання у регіоні завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку;
 • розробленні пропозицій щодо правового регулювання питань регіонального розвитку;
 • інформування громадськості про діяльність агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.

Наші послуги (Положення про платні послуги), послуги, які ми надаємо:

 • Консультації та супровід громад в розробці проєктів регіонального та місцевого розвитку
 • Розробка програм і залучення ресурсів для розвитку гірських територій
 • Надання консультаційних послуг громадам, малому та середньому бізнесу
 • Формування інвестиційних проєктів та їхня промоція
 • Залучення грантів та міжнародно-технічної допомоги
 • Формування та просування позитивного іміджу територій, організація виставок та ярмарок, конференцій та форумів
 • Проведення тренінгів, консультацій, експертні та інформаційні послуги